ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Участие в проект „Занятие-културно наследство за децата и код към национална идентичност“ към Регионална занаятчийска камара – Пловдив

Участие в проект „Занятие-културно наследство за децата и код към национална идентичност“ към Регионална занаятчийска камара – Пловдив