ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Дневна форма

Клас

Специалност

 I език 

 II език 

Език по

професията

Класен

ръководител

Помощник-

класен

ръководител

Организация на хотелиерството

А-432

    Н.Тодорова  С. Йорданова

Кетъринг

Н-432

   

С.Тимарева

В.Диневска

Кетъринг

А-432

   

С.Краевска

 П.Мазева

Организация на туризма и свободното време

А-432

   

Д.Сараванска

В. Попова

Производство на кулинарни изделия и напитки

А-144

  А-54 РПП

Н.Тодорова

Р. Максимова

Производство на сладкарски изделия

H-144

    З.Данаилова Н.Генурова

Организация на хотелиерството

A-216

Р-72  

Д.Иванова

 М.Здравчев

Кетъринг

H-216

А-72  

Г.Банкова

 М.Транкова

Кетъринг      

A-216

Н-72  

Л.Мунева

 Т.Начева

Организация на туризма и свободното време

A-216

Р-72  

Е.Георгиева

Д.Тончева

Производство на кулинарни изделия и напитки

А-72

Н-72

А-36 РПП

Н.Анчева

К.Троева

Производство на сладкарски изделия

Р-72

А-72  

И.Вълкова

 Е.Кискинова

10 а

Организация на хотелиерството

А-72

Р-72  

М.Пармаксизян

 Б.Проданов

10 б

Кетъринг

Н-72

А-72  

М.Боев

 Т.Джонова

10 в

Кетъринг      

Н-72

А-72  

Н.Стоянова

Ц.Златански

10 г

Организация на туризма и свободното време

А-72

Р-72  

С.Хаджигенов

 Л.Колева

10 д

Производство на кулинарни изделия и напитки

А-72

Р-72  

Е.Пиронова

А.Костова

10 е

Производство на сладкарски изделия

Р-72

А-72  

Н.Мръцкова

-

11а

Организация на хотелиерството

 

Р-72 А-72

Д.Ангелова

А.Маргаритова

11б

Кетъринг

  А-72 Н-72

В.Глушкова

В.Маринова

11в

Кетъринг      

  А-72 Н-72

Ц.Николова

 Я.Кирякова

11г

Организация на туризма и свободното време

  Р-72 А-72

Й.Златанов

 

11д

Производство на кулинарни изделия и напитки

     

М. Баева

П. Милев

11е

 Производство на сладкарски изделия        Т. Митрева  

12а

Организация на хотелиерството

    А-62

Г.Гешев

-

12б

Кетъринг

    Н-62

И.Добрев

 И.Ананиев

12в

Кетъринг      

    Н-62

В.Беримска

В.Котулова

12г

Организация на туризма и свободното време

    А-62

В.Грозданов

 Д.Биволарска