ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Дневна форма

Клас

Специалност

 I език 

 II език 

Език по

професията

Класен

ръководител

Помощник-

класен

ръководител

Организация на хотелиерството

А-432

    Д. Ангелова   Пл. Милев

Кетъринг

Н-432

   

Ек. Кискинова

 Я. Кирякова

Кетъринг

А-432

   

С. Йорданова

 И. Димитрова

Организация на туризма и свободното време

А-432

    М. Гаджева Й. Златанов

Производство на кулинарни изделия и напитки

А-144

  А-54 РПП

Г. Гешев

М. Баева

Производство на сладкарски изделия

H-144

    Й. Топузова М. Симеонова

Организация на хотелиерството

A-216

Р-72  

В. Беримска

 М. Здравчев

Кетъринг

H-216

А-72  

В. Котулова

 Ив. Шопова

Кетъринг      

A-216

Н-72  

Д. Жекова

 А. Маргаритова

Организация на туризма и свободното време

A-216

Р-72  

В. Грозданов

Кр. Коилов

Производство на кулинарни изделия и напитки

А-72

Н-72

А-36 РПП

Н. Генурова

 И. Ананиев

Производство на сладкарски изделия

Р-72

А-72  

В. Маринова

 

10 а

Организация на хотелиерството

А-72

Р-72  

Николета Тодорова

 

10 б

Кетъринг

Н-72

А-72  

Ст. Тимарева

 

10 в

Кетъринг      

Н-72

А-72  

Св. Краевска

П. Мазева

10 г

Организация на туризма и свободното време

А-72

Р-72  

Р. Максимова

В. Попова

10 д

Производство на кулинарни изделия и напитки

А-72

Р-72  

Надежда Тодорова

И. Добрев

10 е

Производство на сладкарски изделия

Р-72

А-72  

Зл. Данаилова

 Д. Биволарска

11а

Организация на хотелиерството

 

Р-72 А-72

Д. Иванова

 

11б

Кетъринг

  А-72 Н-72

Г. Банкова

М. Транкова

11в

Кетъринг      

  А-72 Н-72

Л. Мунева

Т. Начева

11г

Организация на туризма и свободното време

  Р-72 А-72

Е. Георгиева

Д. Тончева

11д

Производство на кулинарни изделия и напитки

     

Н. Анчева

В. Диневска

11е

Производство на сладкарски изделия       И. Вълкова  

12а

Организация на хотелиерството

    А-62

М. Пармаксизян

Б. Проданов

12б

Кетъринг

    Н-62

М. Боев

Л. Колева

12в

Кетъринг      

    Н-62

Н. Стоянова

Цв. Златански

12г

Организация на туризма и свободното време

    А-62

С. Хаджигенов

Т. Кошничарова

12д

Производство на кулинарни изделия и напитки

      E. Пиронова В. Глушкова

12е

Производство на сладкарски изделия       Н. Мръцкова Т. Митрева