ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Дневна форма

Клас

Специалност

Класен ръководител

Помощник-класен ръководител

Организация на хотелиерството

М. Пармаксизян

Ст. Урумова

Кетъринг

М. Боев

Цв. Златански

Кетъринг      

Н.Стоянова

 

Организация на туризма и свободното време

С. Хаджигенов

Л.Мунева

Производство на кулинарни изделия и напитки

Е.Пиронова

В.Попова

Производство на сладкарски изделия

Н.Мръцкова

Б.Проданов

9 а

Организация на хотелиерството

А.Маргаритова

 А.Симеонова

9 б

Кетъринг

В.Глушкова

 

9 в

Кетъринг      

С.Златарева

Р.Максимова

9 г

Организация на туризма и свободното време

Й.Златанов

 

9 д

Производство на кулинарни изделия и напитки

М.Баева

П.Милев

9 е

Производство на сладкарски изделия

Т.Митрева

 

10а

Организация на хотелиерството

П.Влъчкова

-

10б

Кетъринг

И.Добрев

М.Демерджиева

10в

Кетъринг      

Кр.Коилов

 

10г

Организация на туризма и свободното време

В.Грозданов

Д.Биволарска

11а

Организация на хотелиерството

Д.Жекова

М.Транкова

11б

Кетъринг

Цв.Джонова

 

11в

Кетъринг      

В.Котулова

 

11г

Организация на туризма и свободното време

Н.Тодорова

 Я.Кирякова

11д

Екскурзоводско обслужване

Зл.Данаилова

А.Костова

11е

Производство на кулинарни изделия и напитки

Кр.Цончева

Р. Петрова

12а

Организация на хотелиерството

Св.Краевска

Хр.Керанов

12б

Кетъринг

Т.Начева

 

12в

Кетъринг      

Н.Генурова

Г.Банкова

12г

Организация на туризма и свободното време

Д.Сараванска

М.Анкова

12д

Екскурзоводско обслужване

П.Мазева

И.Ананиев

12е

Производство на кулинарни изделия и напитки

В.Диневска

Н.Анчева

12 ж

Производство на сладкарски изделия

Д.Иванова

Ел.Георгиева