ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Прием

      

Балообразуване: 

Сбор:

  • удвоения брой точки от НВО по математика;
  • удвоения брой точки от НВО по български език и литература;
  • оценките от свидетелството за основно образование по български език и литература и по география и икономика, превърнати по скала в точки, в съоъветствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (след VIIклас)

Записване на приетите ученици на ПЪРВИ етап и подаване на заявление за участие във втори етап на класиране от 14.07.21 г. – 16.07.21 г.
Записване на приетите ученици на ВТОРИ етап  от 21.07.21 г. – 22.07.21 г.
Записване на приетите ученици на ТРЕТИ етап  на 30.07.2021 г.

 ГРАФИК ЗА ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП в специалност „Производство но кулинарни изделия и напитки“

Прием на документи  за участие в ПЪРВИ етап от 15.07.2021 г. – 16.07.2021 г.
Записване на приетите ученици на ПЪРВИ етап и подаване на заявление за участие във втори етап на класиране от 19.07.21 г. – 21.07.21 г.
Записване на приетите ученици на ВТОРИ етап  от 22.07.21 г. – 23.07.21 г.
Записване на приетите ученици на ТРЕТИ етап  на 30.07.2021 г.

 Специалности:

Организация на хотелиерството - с интензивно изучаване на английски език - срок на обучение 5 години

Организация на туризма и свободното време - с интензивно изучаване на английски език - срок на обучение 5 години

Кетъринг - с интензивно изучаване на английски език - срок на обучение 5 години

Кетъринг - с интензивно изучаване на немски език - срок на обучение 5 години

Производство на кулинарни изделия и напитки - срок на обучение 5 години
 
Производство на хляб и хлебни изделия - срок на обучение 5 години
 
 
 
 
 
 
Работно време:

Всеки работен ден от 8.00 часа до 18.00 часа

 

 

X