ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Прием

      

Балообразуване: 

Сбор:

  • удвоения брой точки от НВО по математика;
  • удвоения брой точки от НВО по български език и литература;
  • оценките от свидетелството за основно образование по български език и литература и по география и икономика, превърнати по скала в точки, в съоъветствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Специалности:

Организация на хотелиерството - с интензивно изучаване на английски език - срок на обучение 5 години

Организация на туризма и свободното време - с интензивно изучаване на английски език - срок на обучение 5 години

Кетъринг - с интензивно изучаване на английски език - срок на обучение 5 години

Кетъринг - с интензивно изучаване на немски език - срок на обучение 5 години

Производство на кулинарни изделия и напитки - срок на обучение 5 години
 
Производство на хляб и хлебни изделия - срок на обучение 5 години
 
 

Записване на приетите ученици:

I етап: 12.07  - 16.07.2019 г. вкл.
II етап: 19.07 - 22.07.2019 г. вкл.
III етап: на 31.07.2019 г. вкл.

Работно време:

Всеки работен ден от 8.00 часа до 18.00 часа

Утвърден план прием за 2019/2020 година

X