ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Самостоятелна форма

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 година X КЛАС

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 година XI и XII КЛАС

 

Ученици в самостоятелна форма на обучение за 2019/2020 учебна година

 

Клас

Специалност

Ученик

1

 Х

Кетъринг

 УУП

2

 ХI

Кетъринг

 УУП

3

 XI

Организация на туризма и свободното време

 УУП
4

 XI

Производство на кулинарни изделия и напитки  УУП
5

 ХІI

Производство на кулинарни изделия и напитки

 УУП

6

 ХІІ

Производство на сладкарски изделия и напитки

 УУП