ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Самостоятелна форма

 

Заповед РД - 06-1/ 15.09.2023 г. - Самостоятелна форма на обучение

 

График за априлска сесия СФО

 

Самостоятелна форма на обучение за 2023/2024 учебна година

 

Клас

Специалност

 

1

X

Организация на туризма и свободното време  УУП
2

XI

Организация на туризма и свободното време УУП
3

XI

Производство на кулинарни изделия и напитки УУП
4

XII

Организация на хотелиерството УУП
5

XII

Организация на туризма и свободното време  УУП
6

XII

Производство на кулинарни изделия и напитки

 УУП