ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

История

ДА СЕ ЗНАЕ...
 
Нуждата от училища, подготвящи кадри за сферата на  общественото хранене, става осезаема през втората половина на 40-те години на 20 век. Възникването на множество обществени заведения за хранене и развитието на туризма налагат безусловно необходимостта от нов вид специалисти.
Затова преди 60 години, през 1949г. със Заповед № 128 от 13.09.1949г. на МНП в Пловдив е основано “Промишлено практическо училище по облекло и обществено хранене”. Открива се за пръв път паралелка “Обществено хранене” с преподаватели специалисти по обществено хранене.
Така през далечната 1949 г. е поставено началото и започва развитието, богатата и интересна история на Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров”
 
 
СТАТИСТИКА “НА ИМЕНАТА” НА 60-ГОДИШНОТО УЧИЛИЩЕ
 
• 1949/50 учебна година – “Промишлено практическо училище по облекло и обществено хранене”
• 1956 г. – Училището се преименува в “Професионално училище по обществено хранене” и преминава към Министерство на вътрешната търговия.
• 1959 г. -  училището е обявено за “Техникум по обществено хранене и хотелиерство”
• 1963 г. -  Техникумът приема името на големия учен химик проф. д-р Асен Златаров
• 1965 г. - Техникум по обществено хранене “Проф. д-р Асен Златаров”  – със Заповед № 76 от 26.04.1965 г. на Министъра на вътрешната търговия
• 2000 г. - Училището се преименува в Техникум по хранене и туризъм “Проф. д-р Асен Златаров” със Заповед №РД 14-08 от 24.01.2000 г.
• 2003 г.  – ТХТ “Проф. д-р Асен Златаров” е трансформиран в Професионална гимназия по туризъм “Проф. д-р Асен Златаров” с решение на ПС и със Заповед № РД 09-332 от 07.04.2003 г.
 
 
НАШИЯТ ПАТРОН Е ПРОФЕСОР ДОКТОР АСЕН ЗЛАТАРОВ
 
През 1963 г.  днешната  ПГТ приема името на бележития българин, големия учен химик проф. д-р Асен Златаров С новото име е връчено и знамето на училището.
Важно място в живота на училището заемат честванията на патронния празник и юбилеите от създаването му, които съвпадат с кръгли годишнини от рождението на проф. Златаров.
На 17.02.1975 г. в Професионалния дом на културата тържествено се отбелязва 25-та годишнина на техникума и 90 г. от рождението на патрона на училището.
Друга традиция, свързана с отбелязване на патронния празник, се създава през 1976 г. На 17.02 същата година учители и ученици поставят цветя на паметната плоча на проф. д-р Асен Златаров в София и отдават почит на своя патрон. Неведнъж през годините колективът на училището прекланя глава пред делото на проф. Златаров с венци и мълчание именно на това място.
В юбилейните години от рождението на големия учен се издават вестници и др. юбилейни материали.
През 1981/82 уч. г. е учреден “Златаров фонд” за построяване на паметник или уреждане на постоянен кът на патрона. Инициативата е на ученици от I А курс, които внасят първата сума.
Цялата 1984/85 учебна година минава под знака на честването на 100-годишнината от рождението на проф. д-р Асен Златаров и 35 години от създаването на техникума. Посетена е къщата - музей на патрона на училището в Хасково, както и паметната плоча в София. Проведени са викторини, посветени на живота и научната му дейност; научна конференция с участието на учители и ученици; тържествен концерт и други прояви.
През следващата учебна година е открит барелеф с образа на патрона проф. д-р Асен Златаров.
Особено тържествено преминава честването на 50-годишния юбилей на Техникума по хранене и туризъм . За достойно честване на училищния празник юбилейната година е наситена с многопосочни инициативи.
 
 
МИТАРСТВАТА”  НА  ТЕХНИКУМА  ОТ  СГРАДА  В  СГРАДА
 
В самото си начало училището се помещава  в схлупена, неприветлива сграда, в тесни и тъмни работилници.
В летописната книга на училището е записано:
“Учебната 1972/73 уч. г. посрещнахме с много радост и вълнение. Получихме сградата на бившия текстилен техникум, намираща се на бул. “Руски” №18. Предстоеше голям ремонт....”. Именно тази сграда цялата общественост  на Пловдив и до днес нарича “ТОХА”
На основание Заповед на МОН № РД 14-101 от 10. 08. 2001 г. поради реституция на сградата на техникума през периода 28.10-10.11.2001 г. се извършва преместване на училището в сградата на СПТУ по сградостроителство “П. Пенев” на ул. “Богомил” №73.
 
 
ПРЕЗ ГОДИНИТЕ...
 
1960/61 учебна година
• Факт е първата кулинарна изложба с експонати, изработени от учениците.
• В училището отваря врати училищна библиотека
• Сутрин, преди първа смяна се прави утринна ведрина.
1973/74 уч. г.
• Започва да функционира първият модерно оборудван собствен учебно-опитен стол
1974/75 уч. г.
• За  постигнати високи резултати и по повод 25-годишния юбилей техникумът е награден с орден ”Кирил и Методий” III  степен
• Учителите от ТОХ-а са гости на техникума по търговия в Кишинев
1976/77 уч. г.
• Значително се разширява производствената база. До техникума се открива павилион за закуски, обслужван от ученици от специалност “Търговия”
1980/81 уч. г.
• Обогатява се спортната база на техникума с нов физкултурен салон
1981/82 уч. г.
• Техникумът преминава на нов икономически механизъм. Учениците ежедневно приготвят по 10 вида сладки, които се предлагат в специални опаковки на фирмен щанд на училището към СД “Търговия”. Рецептите са оригинални и са подготвени от преподавателите по практика.
1982/83уч.г.
• Техникумът става постоянна учебна база на ПУ “П. Хилендарски” .
1983/84 уч.г.
• Към Техникума се разкрива учебно-производствен комплекс /УПК/
1984/85 уч.г.
• Започва да функционира пристройка към сградата на ТОХ, което облекчава натовареността на кабинетите.
1985/86 уч.г.
• Излизат учебници  “Сервиране” и “Технология”, съавтори са учители от ТОХ
• Обзаведена е и функционира компютърна зала
• В сградата е открит сладкарски цех
1991/92 уч.г.
• Осъществен е прием на ученици след завършване на 7 клас в две паралелки с чуждоезиково обучение – английски и немски език
През периода 1997-2005 г. в сътветствие със Закона  за народната просвета и  Закона за професионалното образование се разкриват редица нови, актуални специалности
2002/03 уч. г.
• Възпитаници на Училището са на лятна практика в Германия благодарение на сътрудничеството и споразумението между Службата за трудово посредничество в Бон, Агенцията по заетостта в София и ПГТ
2008/09 уч. г.
• Направени са значими подобрения на материално-техническата база
 
 
ДОБРИ СМЕ НА ВСИЧКИ ФРОНТОВЕ
• В спорта
 Учениците от “ТОХА” винаги са участвали и са заемали призови места на градски, общински и национални първенства по волейбол, хандбал, баскетбол, спортна гимнастика, лека атлетика и др. Настоящите спортни прояви на нашите момичета и момчета са известни.
 Знаете ли обаче, че в училището ни са  се обучавали младежи, спечелили световни титли в различни видове спорт.
Например през 1976 г. състезателят по бокс Тодор Терзиев – у-к от III В курс печели златен медал в турнира “Олимпийски ринг” и званието кандидат-майстор на спорта.
През август 1984 г. на световно първенство по шахмат ученикът на техникума Кирил Георгиев спечелва I-во място и титлата световен шампион.
През същата година Божидар Дюлгерски става републикански шампион по бокс за юноши.
 
 
• Работа по проекти
Реализирахме редица проекти за професионално обучение по програма ФАР; международен проект по      програма  Коменски: „Европейски културни и религиозни различия – възможности за интеграция и транснационално  приятелство” с партньори Италия, Испандия, Швеция, Турция, Гърция и Словакия;
проект „Гражданин на 21 век”.
Участвахме в българо – австрийски проект „Туррег” за повишаване квалификацията на учителите по   професионална подготовка..
Разработихме три проекта по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” -  „Да направим училището привлекателно за младите хора” и „Разработване на механизми за училищни практики”.
ПГТ “ Асен Златаров”  е избрана за Европейско училище за жива планета
По проекта „Европейски училища за жива планета” са кандидатствали 10 европейски държави, през които минава река Дунав, а от България – над 50 училища. От всяка страна са одобрени по трима участници, от България това са СОУ „Нешо Бончев” – Панагюрище и професионалните гимназии по туризъм в Пловдив и Габрово.
 
• Успехите в националните състезания по професии под егидата на МОН, на
Асоциацията на училищата по хотелиерство и ресторантьорство в България „Гурмино”, участието в градски и регионални състезания и мероприятия допринасят за доброто име на Гимназията
Нашите ученици се представят отлично и завоюват първи места на ежегодните национални състезания на
 Асоциацията на училищата по хотелиерство и ресторантьорство.
 1998 г. София:  I-во място “Готвач” ; I-во място “Сервитьор” ; отборно I-во място.
 2000 г  Пловдив е домакин на националното състезание
 2001 г. Стара Загора:  I-во място “Сервитьор” ; II-ро място “Сладкар”
 2002 г. Павел Баня: II-ро място  “Сервитьор”
 2003 г. Бургас: I-во място “Готвач” ;  I-во място  “Сладкар” ; II-ро място  “Сервитьор”
 2004 г. Пампорово: I-во място “Сервитьор”
 2005 г. Боровец: V място
 2007 г. Велико Търново: V място от 23 отбора
      Благоевград  “За хляба наш” : “Хлебар” III -то място.
2008 г.   Хисар: отборно II-ро място.
             Хасково: IV място и специална награда на Асоциацията на сомелиерите.
  Пловдив  Регионално състезание за хлебопроизводство и сладкарство “Сладкар” I-во място 
2009 г. Велико Търново “Панорама на професионалното образование” :  “Хлебар”
III -то място
2010 г. Регионално състезание под егидата на МОМН за южен централен район:
             “Най-дабър млад барман” - I-во място 
             “Най-дабър млад готвач” - III -то място 
             “Най-дабър млад сервитьор” - III -то място 
 
• Издаването на книжки се певърна в тадиция
• 
    “Коледа – традиция, вълшебство, съвременност”  - излиза в тираж 1000 бр. през 1998 г. 
    “Великден - традиция и съвременност”  - излиза в тираж 1000 бр. през 1999 г.
    “На трапеза у дома с близки и приятели”  - издадена през 2000 г. по повод 50-год. юбилей в 3000-ен тираж
    “Празникът вкъщи” – посветена на 55 г. от създаването на училището, излиза в тираж 2000 бр.
 
   
 
 ....И  ДО  ДНЕС
 
Гимназията ни, основавайки се на дългогодишните си традиции, непрекъснато утвърждава своя облик на динамично развиваща се образователна институция и завоюва позиции на водещо и авторитетно училище в Пловдив и страната.
Ние имаме 60-годишен опит в ориентиране на обучението в посока задоволяване на потребностите на пазара на труда. Стремежът ни е да въвеждаме нови специалности, които да отговарят на динамичното развитие на туризма в България.
Професиите , които се усвояват в Гимназията са актуални. Те са в областта на туризма – най- красивия и бързо развиващ се отрасъл в България.
В новите пазарни условия професионалното образование не може да гарантира работни места, но то може да гарантира подготовката, да направи младите хора конкурентноспособни.
Част от практиката на нашите възпитаници се осъществява в реални условия – хотели, ресторанти, сладкарски цехове у нас и в чужбина-Германия.
В Гимназията 29% от паралелките са с интензивно чуждоезиково обучение. Ръководството винаги е отчитало значението на владеенето на чужди езици в съвременното глобално общество. Поддържаме английски, немски, френски и руски език.  Външното оценяване по чуждоезиково обучение в 8-ми клас показва добро владеене на езика от учениците. Доказателство за това е тримесечният им самостоятелен стаж в Германия.
Наред с новостите в учебната работа, животът в ПГТ се обогатява и с нови изяви и дейности извън нея. Благотворителните коледни базари, Денят на таланта, училищният вестник, олимпиадите и мн. др са пример за това.
За доброто име на Гимназията допринасят успехите в националните състезания по професии под егидата на МОН, на Асоциацията на училищата по хотелиерство и ресторантьорство в България „Гурмино”, в националните ученически игри по футбол, баскетбол, участието в градски и регионални състезания и мероприятия.
Особено  отговорна и прецизна е дейността ни при подготовката и обслужването на коктейли, официални приеми и редица представителни мероприятия в Международния панаир, в “Новотел Пловдив”, парк-хотел “Санкт Петербург”, “Марица”, “Империал” и др.
Преподавателите по специалните и общотехническите предмети са с висше икономическо или инженерно образование, с педагогическа правоспособност и висока квалификационна степен. Висококвалифицирани и компетентни са преподавателите по общообразователните предмети.
Ръководството и учителите с обединени усилия посрещат и се справят с нови предизвикателства – Държавни зрелостни изпити, система за диференцирано заплащане, участие в проекти
Училището е член на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България и на Съвета по туризъм.