ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Преподаватели

Име Фамилия Преподавател по:
инж. Катерина Додова Директор 
Деляна Бежена Професионална подготовка
Росица Пеева География и икономика
инж. Цветана Джонова Специализиран софтуер
Калинка Троева Математика и информационни технологии
Пепа Мазева Български език и литература
Валерия Диневска Български език и литература
Татяна Начева Български език и литература
Милена Симеонова Български език и литература
Величка Беримска Български език и литература
Надежда Тодорова Математика
Илияна  Вълкова Математика
Златка Данаилова Математика
    Математика и информационни технологии
Десислава Зографска Тончева Математика и информационни технологии
Димитрия Ангелова Руски език
Младен Боев Немски език
Екатерина Кискинова Немски език
Васил Грозданов Английски език
Светлана Краевска Английски език
Нели Анчева Английски език
Наталия Стоянова Английски език
Лора Колева Английски език
Ивелина Димитрова Английски език
Красимир Коилов История и цивилизация
Боряна Канлиева Професионална подготовка
Димитрийка Жекова История и цивилизация
Иван Ананиев Философски науки
Елисавета Георгиева Философски науки
Емилия Пиронова География и икономика
Вяра Маринова Химия и опазване на околната среда
Даниела Иванова Физика и астрономия
Дарина Биволарска Биология и здравно образование
Силвия Велчева-Йорданова Биология и здравно образование
Георги Гешев Физическа култура и спорт
Мартин Здравчев Физическа култура и спорт
Цветан Златански Физическа култура и спорт
Мария Транкова Физическа култура и спорт
инж. Нина Белишка-Генурова Професионална подготовка
инж. Васка Котулова Професионална подготовка
Йордан Златанов Професионална подготовка
инж. Борислав Проданов Професионална подготовка
Любляна Мунева Професионална подготовка
инж. Николина Мръцкова Професионална подготовка
инж. Таня Митрева Професионална подготовка
инж. Николета Тодорова Професионална подготовка
Иванка Шопова Професионална подготовка
Таня Кошничарова Професионална подготовка
Пламен Милев Професионална подготовка
инж. Яна Кирякова Професионална подготовка
Веска Попова Професионална подготовка
Марчела Пармаксизян Професионална подготовка
Галина Банкова Професионална подготовка
инж. Саво Хаджигенов Професионална подготовка
Мария Гаджева Професионална подготовка
инж. Анастасия Маргаритова Професионална подготовка
инж. Стефка Тимарева Професионална подготовка
Райна Максимова Професионална подготовка
инж. Виолета Глушкова Професионална подготовка
Мария Баева Професионална подготовка
инж. Йорданка Топузова Професионална подготовка