ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Преподаватели

Име Фамилия Преподавател по:
инж. Мариана Маджирова Директор 
Деляна Бежена Професионална подготовка
Росица Пеева География и икономика
Калинка Троева Математика и информационни технологии
Пепа Мазева Български език и литература
Валерия Диневска Български език и литература
Татяна Начева Български език и литература
Цветелина Николова Български език и литература
Величка Беримска Български език и литература
Надежда Тодорова Математика
Мария Демерджиева Математика
Илияна  Вълкова Математика
Златка Данаилова Информатика и информационни технологии
Албена Костова Информатика и информационни технологии
Десислава Зографска - Тончева Информатика и информационни технологии
Димитрия Ангелова Руски език
Младен Боев Немски език
Екатерина Кискинова Немски език
Васил Грозданов Английски език
Светлана Краевска Английски език
Нели Анчева Английски език
Наталия Стоянова Английски език
Лора Колева Английски език
Христо Керанов Английски език
Стефка Златарева Български език и литература
Илия Добрев История и цивилизация
Антон Димитров История и цивилизация
Красимир Коилов Български език и литература
Димитрийка Жекова История и цивилизация
Иван Ананиев Философски науки
Елисавета Георгиева Философски науки
Емилия Пиронова География и икономика
Елисавета Каратопраклиева Химия и опазване на околната среда
Даниела Иванова Физика и астрономия
Дарина Биволарска Биология и здравно образование
Силвия Велчева-Йорданова Биология и здравно образование
Петинка Вълчкова Физическа култура и спорт
Милена Анкова Физическа култура и спорт
Цветан Златански Физическа култура и спорт
Даниел Тасев Физическа култура и спорт
Мария Транкова Физическа култура и спорт
Цветелина Борисова Професионална подготовка
Станислава Урумова Професионална подготовка
инж. Нина Белишка-Генурова Професионална подготовка
инж. Васка Котулова Професионална подготовка
Йордан Златанов Професионална подготовка
инж. Борислав Проданов Професионална подготовка
Любляна Мунева Професионална подготовка
инж. Красимира Цончева Професионална подготовка
инж. Николина Мръцкова Професионална подготовка
инж. Таня Митрева Професионална подготовка
Анна Симеонова Професионална подготовка
Николета Тодорова Професионална подготовка
Румяна Петрова Професионална подготовка
инж. Цветана Джонова Професионална подготовка
Пламен Милев Професионална подготовка
инж. Яна Кирякова Професионална подготовка
Веска Попова Професионална подготовка
Марчела Пармаксизян Професионална подготовка
Галина Банкова Професионална подготовка
Саво Хаджигенов Професионална подготовка
инж. Даниела Сараванска Професионална подготовка
инж. Анастасия Маргаритова Професионална подготовка
Райна Максимова Професионална подготовка
Виолета Глушкова Професионална подготовка
Мария Баева Професионална подготовка
Нели Винчева Пед. съветник
Ганка Георгиева Лектор по музика