ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Обществен съвет

Председател: Пенка Колибарова - представител на родителите

Членове: 

1. Богдан Христозов - представител на родителите

2. Валерия Трифонова - представител на родителите

3. Добринка Минева - представител на финансиращия орган

4. Здравка Мутафчиева - представител на родителите

5. Илия Андонов - представител на родителите

6. Стоян Бозов - представител на работодателите

7. Тодор Тимонов - представител на родителите

8. Петя Ламбрева - представител на родителите