ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Общообразователна подготовка

Български език и литература - VIII клас Български език и литература - VIII клас
Английски език - ПКИН - VIII клас Английски език - ПКИН - VIII клас
Английски език по професията - VIII клас Английски език по професията - VIII клас
Английски език - разширено изучаване - VIII клас Английски език - разширено изучаване - VIII клас
Немски език - разширено изучаване - VIII клас Немски език - разширено изучаване - VIII клас
Математика - VIII клас Математика - VIII клас
Информационни технологии - VIII клас Информационни технологии - VIII клас
Физика и астрономия - ООП - VIII клас Физика и астрономия - ООП - VIII клас
Химия и ООС - VIII клас Химия и ООС - VIII клас
История и цивилизация - VIII клас История и цивилизация - VIII клас
География и икономика - VIII клас География и икономика - VIII клас
Биология и ЗО - VIII клас Биология и ЗО - VIII клас
Немски език,VІІІ без разширено изучаване Немски език,VІІІ без разширено изучаване
Предприемачество - ОбПП - VIII клас Предприемачество - ОбПП - VIII клас
Философия - ООП - IX клас Философия - ООП - IX клас
Български език и литература-ООП - IX клас Български език и литература-ООП - IX клас
Английски език - разширено - IX клас Английски език - разширено - IX клас
Английски език по професията - IX клас Английски език по професията - IX клас
Английски език(ІІ ЧЕ)Кетъринг и сладкарство - IX клас Английски език(ІІ ЧЕ)Кетъринг и сладкарство - IX клас
Английски език - ПКИН - IX клас Английски език - ПКИН - IX клас
Немски език-ООП - IX клас Немски език-ООП - IX клас
Руски език - IX клас Руски език - IX клас
Математика - IX клас Математика - IX клас
Информационни технологии - IX клас Информационни технологии - IX клас
История и цивилизация - IX клас История и цивилизация - IX клас
География и икономика - IX клас География и икономика - IX клас
Физика и астрономия - ООП - IX клас Физика и астрономия - ООП - IX клас
Химия - IX клас Химия - IX клас
Биология - IX клас Биология - IX клас
Философия - IX клас Философия - IX клас
Немски език, Кетъринг, ІХ клас Немски език, Кетъринг, ІХ клас
Немски език, ІХ клас, без разширено изучаване Немски език, ІХ клас, без разширено изучаване
Български език и литература - ООП за X клас Български език и литература - ООП за X клас
Английски език (разширено изучаване) за X клас Английски език (разширено изучаване) за X клас
Английски език-ПКИН за X клас Английски език-ПКИН за X клас
Немски език-разширено за X клас Немски език-разширено за X клас
Руски език за X клас Руски език за X клас
Математика за X клас Математика за X клас
Физика и астрономия за X клас Физика и астрономия за X клас
Химия за X клас Химия за X клас
Информационни технологии за X клас Информационни технологии за X клас
Биология и здравно образование за X клас Биология и здравно образование за X клас
География и икономика за X клас География и икономика за X клас
История и цивилизация за X клас История и цивилизация за X клас
Икономика за X клас Икономика за X клас
Философия за X клас Философия за X клас
Немски език, без разширено изучаване, Х клас Немски език, без разширено изучаване, Х клас
Български език и литература - ООП за XI клас Български език и литература - ООП за XI клас
АЕ по професията - ОТСВ - XI клас АЕ по професията - ОТСВ - XI клас
АЕ по професията - ОХ - XI клас АЕ по професията - ОХ - XI клас
Английски език (втори чужд език) - XI клас Английски език (втори чужд език) - XI клас
Чужд език по професията - немски език - XI клас Чужд език по професията - немски език - XI клас
Руски език - XI клас Руски език - XI клас
Математика-ООП - XI клас Математика-ООП - XI клас
Гражданско образование - XI клас Гражданско образование - XI клас
Физическо възпитание-ООП - XI клас Физическо възпитание-ООП - XI клас
Немски език-ІІ ЧЕ, ХІ Немски език-ІІ ЧЕ, ХІ
Български език и литература - ООП - XII клас Български език и литература - ООП - XII клас
Български език и литература - РП - XII клас Български език и литература - РП - XII клас
Английски език , без разширено изучаване - ХІІ клас Английски език , без разширено изучаване - ХІІ клас
Гражданско образование - XII клас Гражданско образование - XII клас
Математика - XII клас Математика - XII клас

Професионална подготовка

Безопасност и долекарска помощ в ресторанта - VIII клас Безопасност и долекарска помощ в ресторанта - VIII клас
Гостоприемство в туризма - РПП - VIII клас Гостоприемство в туризма - РПП - VIII клас
Гостоприемство в туристическата индустрия - VIII клас Гостоприемство в туристическата индустрия - VIII клас
Кулинарни техники - РПП - VIII клас Кулинарни техники - РПП - VIII клас
Основи на технологията на хранителните продукти - ОПП - VIII клас Основи на технологията на хранителните продукти - ОПП - VIII клас
Технология на хранителните продукти - РПП - VIII клас Технология на хранителните продукти - РПП - VIII клас
Химия на храните - VІІІ клас Химия на храните - VІІІ клас
Безопасност и долекарска помощ в ресторанта - IX клас Безопасност и долекарска помощ в ресторанта - IX клас
Гостоприемство в туристическата индустрия - ОПП - IX клас Гостоприемство в туристическата индустрия - ОПП - IX клас
ЗБУТ - IX клас ЗБУТ - IX клас
Отчетност и рабата с документи - IX клас Отчетност и рабата с документи - IX клас
Кулинарни изделия и напитки за кетъринг СПП - IX клас Кулинарни изделия и напитки за кетъринг СПП - IX клас
Кулинарни техники и технологии - СПП - IX клас Кулинарни техники и технологии - СПП - IX клас
Машинознание - IX клас Машинознание - IX клас
Микробиология и хигиена на храненето- СПП - IX клас Микробиология и хигиена на храненето- СПП - IX клас
Организация и обслужване на ресторанта - РПП - IX клас Организация и обслужване на ресторанта - РПП - IX клас
Организация и функциониране на хотела - IX клас Организация и функциониране на хотела - IX клас
Суровини и материали в ХВП - РПП - IX клас Суровини и материали в ХВП - РПП - IX клас
Техническо чертане - IX клас Техническо чертане - IX клас
Технология на хотелиерското обслужване - СПП - IX клас Технология на хотелиерското обслужване - СПП - IX клас
Хигиена на храненето и стандарти в кетъринга - СПП - IX клас Хигиена на храненето и стандарти в кетъринга - СПП - IX клас
ЧЕ по професията - немски, ІХ клас ЧЕ по професията - немски, ІХ клас
ЧЕ по професията АЕ, Кетъринг - ІХ клас ЧЕ по професията АЕ, Кетъринг - ІХ клас
Безопасност и долекарска помощ в туризма - X клас Безопасност и долекарска помощ в туризма - X клас
Гостоприемство в туристическата индустрия - X клас Гостоприемство в туристическата индустрия - X клас
Отчетност и работа с документи - X клас Отчетност и работа с документи - X клас
Кулинарни изделия и напитки за кетъринг СПП - X клас Кулинарни изделия и напитки за кетъринг СПП - X клас
Кулинарни техники и технологии - X клас Кулинарни техники и технологии - X клас
Микробиология и хигиена на храненето - СПП - X клас Микробиология и хигиена на храненето - СПП - X клас
Организация и функциониране на хотела СПП - X клас Организация и функциониране на хотела СПП - X клас
Технология на хотелиерското обслужване-СПП - X клас Технология на хотелиерското обслужване-СПП - X клас
УП-Технология на хотелиерството - X клас УП-Технология на хотелиерството - X клас
Хигиена на храненето и стандарти в кетъринга - СПП - X клас Хигиена на храненето и стандарти в кетъринга - СПП - X клас
ЧЕ по професията - немски, Кетъринг, X клас ЧЕ по професията - немски, Кетъринг, X клас
ЧЕ по професията - АЕ, Кетъринг - Х клас ЧЕ по професията - АЕ, Кетъринг - Х клас
ЧЕ по професията - АЕ, ПКИН - Х клас ЧЕ по професията - АЕ, ПКИН - Х клас
Безопасност и долекарска помощ в туризма - XI клас Безопасност и долекарска помощ в туризма - XI клас
Гостоприемство в туристическа индустрия - XI клас Гостоприемство в туристическа индустрия - XI клас
Екскурзоводско обслужване - XI клас Екскурзоводско обслужване - XI клас
Кулинарни_техники_и_технологии-XI клас Кулинарни_техники_и_технологии-XI клас
Микробиология и хигиена на храненето - СПП-XI клас Микробиология и хигиена на храненето - СПП-XI клас
Организация и обслужване на сектор Храни и напитки-XI клас Организация и обслужване на сектор Храни и напитки-XI клас
Организация и технология на кетърингови събития-XI клас Организация и технология на кетърингови събития-XI клас
Специализиран софтуер-XI клас Специализиран софтуер-XI клас
Технология на хотелиерското обслужване -СПП-XI клас Технология на хотелиерското обслужване -СПП-XI клас
Транспорт и туристическа агентска дейност - ЗП-XI клас Транспорт и туристическа агентска дейност - ЗП-XI клас
Туристическа анимация ОТСВ - XII клас Туристическа анимация ОТСВ - XII клас
Процеси и апарати в ХВП - XI клас Процеси и апарати в ХВП - XI клас
Организация на обслужването в ресторанта - XI клас Организация на обслужването в ресторанта - XI клас
Микробиология и хигиена на храненето - XI клас Микробиология и хигиена на храненето - XI клас
Електротехника и електроника - XI клас Електротехника и електроника - XI клас
Гостоприемство в туристическата индустрия - XI клас Гостоприемство в туристическата индустрия - XI клас
Микробиология - XI клас Микробиология - XI клас
Суровини и материали за производство на ХХСИ - XI клас Суровини и материали за производство на ХХСИ - XI клас
Технологично обзавеждане на специалността- XI клас Технологично обзавеждане на специалността- XI клас
Технология на специалността - XI клас Технология на специалността - XI клас
Руски език по професията - XI клас Руски език по професията - XI клас
Хигиена на храните и хранително законодателство - XI клас Хигиена на храните и хранително законодателство - XI клас
Чужд език по професиата - английски език - XI клас Чужд език по професиата - английски език - XI клас
Кулинарни изделия и напитки за кетъринг - СПП - XI клас Кулинарни изделия и напитки за кетъринг - СПП - XI клас
Оцрганизация и реализация на кетърингово събитие - СПП - XI клас Оцрганизация и реализация на кетърингово събитие - СПП - XI клас
ЧЕ по професията - немски, ХІ клас ЧЕ по професията - немски, ХІ клас
Английски език по професията ОТСВ - XII клас Английски език по професията ОТСВ - XII клас
Английски език по професията ОХ - XII клас Английски език по професията ОХ - XII клас
Екскурзоводско обслужване - XII клас Екскурзоводско обслужване - XII клас
Маркетинг в туризма - XII клас Маркетинг в туризма - XII клас
Маркетинг в туристическата индустрия - XII клас Маркетинг в туристическата индустрия - XII клас
Мениджмънт в туризма - XII клас Мениджмънт в туризма - XII клас
Приложна декорация - XII клас Приложна декорация - XII клас
Туристическа анимация - XII клас Туристическа анимация - XII клас
Туристическа, туроператорска и агентска дейност - ОХ - XII клас Туристическа, туроператорска и агентска дейност - ОХ - XII клас
Транспорт и туристическа агентска дейност - ОТСВ - XII клас Транспорт и туристическа агентска дейност - ОТСВ - XII клас
Гостоприемство в туристическата индустрия - XII клас Гостоприемство в туристическата индустрия - XII клас
Кулинарни техники и технологии - XII клас Кулинарни техники и технологии - XII клас
Технология на хотелиерското обслужване - XII клас Технология на хотелиерското обслужване - XII клас
Организация и технология на кетърингово събитие - XII клас Организация и технология на кетърингово събитие - XII клас
Организация и отчитане на кетъринговата дейност - XII клас Организация и отчитане на кетъринговата дейност - XII клас
Кулинарни техники и технологии в кетъринга - XII клас Кулинарни техники и технологии в кетъринга - XII клас
Руски език - XII клас Руски език - XII клас
Чужд език по професията - немски език - XII клас Чужд език по професията - немски език - XII клас
Чужд език по професията - английски език - XII клас Чужд език по професията - английски език - XII клас
Организация на обслужването в ресторанта - ХІІ клас Организация на обслужването в ресторанта - ХІІ клас
Организация и отчетност на дейностите в ресторанта - ХІІ клас Организация и отчетност на дейностите в ресторанта - ХІІ клас
Кулинарни техники - РПП - ХІІ клас Кулинарни техники - РПП - ХІІ клас
Технологично обзавеждане на специалността-ХІІ Технологично обзавеждане на специалността-ХІІ
Технология на специалността-ХІІ клас Технология на специалността-ХІІ клас