ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Професионални предмети

Aнглийски език по професията  ПОЗХР, ПКИН - XII клас Aнглийски език по професията ПОЗХР, ПКИН - XII клас
Немски език по професията  ИИ - XII клас Немски език по професията ИИ - XII клас
Немски език по професията I ЧЕ - XII клас Немски език по професията I ЧЕ - XII клас
Руски език по професията - XII клас Руски език по професията - XII клас
Aнглийски език по професията  ОХ - XII клас Aнглийски език по професията ОХ - XII клас
Технология на кулинарната продукция - XII клас Технология на кулинарната продукция - XII клас
Технология на кулинарните изделия за кетъринг - XII клас Технология на кулинарните изделия за кетъринг - XII клас
Технология на хотелиерското обслужване - XII клас Технология на хотелиерското обслужване - XII клас
Технология на специалността - XII клас Технология на специалността - XII клас
Технология и организация на екскурзоводското обслужване - XII клас Технология и организация на екскурзоводското обслужване - XII клас
Организация на спортно-развлекателна дейност - XII клас Организация на спортно-развлекателна дейност - XII клас
Организация и обслужване на кет. събитие - XII клас Организация и обслужване на кет. събитие - XII клас
Отчетност на фирмата - XII клас Отчетност на фирмата - XII клас
Транспорт, туроператорска и турагентска дейност - XII клас Транспорт, туроператорска и турагентска дейност - XII клас
Охранителни мерки и безопасност - XII клас Охранителни мерки и безопасност - XII клас
Сомелиерство - XII клас Сомелиерство - XII клас
Сервиране и барманство - XII клас Сервиране и барманство - XII клас
Машини и съоръжения - XII клас Машини и съоръжения - XII клас
История на материалната и духовната култура ОХ - XII клас История на материалната и духовната култура ОХ - XII клас
История на материалната и духовната култура ОТСВ - XII клас История на материалната и духовната култура ОТСВ - XII клас
Мениджмънт в туризма - XII клас Мениджмънт в туризма - XII клас
Френски език по професията - XII клас Френски език по професията - XII клас
Отчитане на кетъринговата дейност-ХІІ клас Отчитане на кетъринговата дейност-ХІІ клас