ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Администрация

Завеждащ административна служба – Златка Карамитева

Счетоводител – Емилия Василева

Касиер, домакин – Веселина Матишева

Технически сътрудник – Пенка Тодорова

Шофьор на лек автомобил до 9 места – Георги Трендафилов

Управител на стол – Райна Петрова

Елмонтьор - Пламен Шивачев

Работник-кухня – Тана Симеонова

Чистач, хигиенист – Донка Видоловска, Роза Асенова, Бедрие Амед, Райна Кабакчиева, Калинка Парцулева, Тодорка Минчева,

Нели Димовска, Нонка Иванова

Охранител – Милчо Симеонов, Димитър Димитров