ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Ваканции и неучебни дни

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023/2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022/2023 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г  вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г  вкл. – коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ
25.05.2024 г. – неучебен, но присъствен

Дни за провеждане на НВО в VII клас, в X клас 

19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на  X клас
21.06.2024 г. – НВО по математика в края на VII и на X клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

06.02.2024 г.  – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

13.05.2024 г. – XII клас (13 учебни седмици)
28.06.2024 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)  

 

 

23.09.2022 г. – еко ден
07.04.2023 г. – патронен празник
22.05.2023 г. – спортен празник