ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Ваканции и неучебни дни

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г  вкл. – есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г  вкл. – коледна
01.02.2022 г.                           вкл. – междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2022 г. – втори ДЗИ
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен

Дни за провеждане на НВО в VII клас, в X клас 

14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на  X клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на X клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г.  – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)
30.06.2022 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)