ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!
Тенденции, новаторство и споделен опит в час по Учебна практика
Ф У Т Б О Л
Околосветският пътешественик Росен - Андрей  Охеда  в ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров”