ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Свободни места

Свободни места за учебната 2023-2024 година:

 

Клас:

Паралелка

Описание

Брой свободни места

Дата на публикуване

10в  

Професия: Ресторантьор, специалност: Кетъринг с разширено изучявяне на английки език. Документи:

1. Заявление от родител;

2. Справка за оценки, отсъствия и наказания за ІХ клас;

3. Медицинско свидетелство (при записване).

Срок за подаване: 08.08 - 13.09.2023 г.

1

07.09.2023 г.

 

Професия: Ресторантьор, специалност: Кетъринг, с разширено изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК

Документи:
1. Заявление от родител;
2 Бележник за VІІІ клас;
3. Медицинско свидетелство (при записване)
Срок за подаване: 30.08 - 5.09.2023 г. Кандидатите трябва да са изучавали немски език.

 

1

29.08.2023 г.

11г  

                                                                                                                                                    Професия: Организатор на туристическа агентска дейност, специалност: Организация на туризма и свободното време, с раширено изучаване на английски език

1

29.08.2023 г.

12б

 

  Професия: Ресторантьор, специалност: Кетъринг, с разширено изучаване на немски език 1

13.07.2023 г.

12в

 

Професия: Ресторантьор, специалност: Кетъринг, с раширено изучаване на английски език

1

13.07.2023 г.

12д

 

Професия: Готвач, специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки. 

1

13.07.2023 г.

12е

 

Професия: Хлебар-сладкар, специалност: Производство на хляб и хлебни изделия, без интензивно и без разширено изучаване на ЧЕ , РЕ и АЕ

2

13.07.2023 г.

11е

 

Професия: Хлебар-сладкар, специалност: Производство на хляб и хлебни изделия, РЕ и АЕ

1

13.07.2023 г.

11б  

Професия: Ресторантьор, специалност: Кетъринг, с разширено изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК. 

1 13.07.2023 г.
11 в  

Професия: Ресторантьор, специалност: Кетъринг, с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. 

1 13.07.2023 г.