ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Свободни места

Свободни места за учебната 2023-2024 година:

 

Клас

Пара-лелка

Специалност

Места

10

б

Професия: Ресторантьор, специалност: Кетъринг с разширено изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК, за учебната 2024-2025 год. Необходими документи 1. Заявление от родител; 2. Справка за успеха и отсъствията за ІХ-ти клас; 3. Удостоверение за основно образование ; 3. Медицинско свидетелство (при записване).

Подаване на документите: от 09:00 ч до 16:00 ч, в канцеларията на гимназията. КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА СА ИЗУЧАВАЛИ НЕМСКИ ЕЗИК РАЗШИРЕНО!

1

11

а

Професия: Хотелиер, специалност: Организация на хотелиерството с разширено изучаване на английски език, за учебната 2024-2025 год. Необходими документи 1. Заявление от родител; 2. Удостоверение за І-ви гимназиален етап по същата специалност; 3. Справка за отсъствия и наказания за Х клас ; 3. Медицинско свидетелство (при записване).

Подаване на документите: от 09:00 ч до 16:00 ч, в канцеларията на гимназията.

1

11

б

Професия: Ресторантьор, специалност: Кетъринг с разширено изучаване на НЕМСКИ език, за учебната 2024-2025 год. Необходими документи 1. Заявление от родител; 2.Удостоверение за І-ви гимназиален етап по същата специалност; 3. Справка за отсъствия и наказания за Х клас; 3. Медицинско свидетелство (при записване). Подаване на документите: от 09:00 ч до 16:00 ч, в канцеларията на гимназията. КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА ВЛАДЕЯТ НЕМСКИ ЕЗИК НИВО В1.1

1

11

в

Професия: Ресторантьор, специалност: Кетъринг с разширено изучаване на английски език. за учебната 2024-2025 год. Необходими документи 1. Заявление от родител; 2 .Удостоверение за І-ви гимназиален етап по същата специалност; 3. Справка за отсъствия и наказания за Х клас; 3. Медицинско свидетелство (при записване). Подаване на документите: от 09:00 ч до 16:00 ч, в канцеларията на гимназията.     

1

11

д

Професия: Готвач; специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, с английски и руски език, за учебната 2024-2025 год. Необходими документи 1. Заявление от родител; 2 .Удостоверение за І-ви гимназиален етап по същата специалност; 3. Справка за отсъствия и наказания за Х клас; 3. Медицинско свидетелство (при записване). Подаване на документите: от 09:00 ч до 16:00 ч, в канцеларията на гимназията.

1

12

б

Професия: Ресторантьор, специалност: Кетъринг, с разширено изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК, за учебната 2024-2025 год. Необходими документи 1. Заявление от родител; 2 .Удостоверение за І-ви гимназиален етап по същата специалност; 3. Справка за успеха и отсъствията в ХІ-ти клас ; 3. Медицинско свидетелство (при записване). Подаване на документите: от 09:00 ч до 16:00 ч, в канцеларията на гимназията.

1

12

г

Професия: Организатор на туристическа агентска дейност; Специалност: Организация на туризма и свободното време с разширено изучаване на английски език, за учебната 2024-2025 год. Необходими документи 1. Заявление от родител; 2 .Удостоверение за І-ви гимназиален етап по същата специалност; 3. Справка за успеха и отсъствията за ХІ-ти клас ; 3. Медицинско свидетелство (при записване). Подаване на документите: от 09:00 ч до 16:00 ч, в канцеларията на гимназията.      

2

12

е

Професия: Хлебар-сладкар, специалност: Производство на хляб и хлебни изделия, за учебната 2024-2025 год. Необходими документи 1. Заявление от родител; 2 .Удостоверение за І-ви гимназиален етап по същата специалност; 3. Справка за успеха и отсъствията в ХІ клас; 3. Медицинско свидетелство (при записване). Подаване на документите: от 09:00 ч до 16:00 ч, в канцеларията на гимназията.

1