ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Свободни места

Свободни места за учебната 2022-2023 година:

 

Клас:

Паралелка

Описание

Брой свободни места

Дата на публикуване

12в

 

Професия Ресторантьор, специалност: Кетъринг, с раширено изучаване на Немски език - за учебната 2020/2021 година

7

06.07.2022 г.

11е

 

Професия: Хлебар-сладкар, специалност: Производство на сладкарски изделия, без интензивно и без разширено изучаване на ЧЕ , РЕ и АЕ

2

06.07.2022 г.

11б

 

Професия: Ресторантьор, специалност: Кетъринг, с разширено изучаване на немски език

1

06.07.2022 г.

12е

 

Професия: Хлебар-сладкар, специалност: Производство на сладкарски изделия, РЕ и АЕ

1

06.07.2022 г.

10г  

Професия: Организатор на туристическа агентска дейност, специалност: Организация на туризма и свободното време, с разширено изучаване на английски език

1 08.02.2023 г.
10б  

Професия: Ресторантьор, специалност: Кетъринг, с разширено изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК. 

1 08.02.2023 г.
 11д  

Професия: Готвач, специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки. 

 1  07.03.2023 г.
10 в  

Професия: Ресторантьор, специалност: Кетъринг, с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. 

1 07.03.2023 г.