ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Общообразователна подготовка

Български език и литература - Х клас Български език и литература - Х клас
Български език и литература - ХI клас Български език и литература - ХI клас
Български език и литература - ХII клас Български език и литература - ХII клас
Български език и литература - ХII клас ЗИП Български език и литература - ХII клас ЗИП
Английски език - Х клас Английски език - Х клас
Английски език - ХI клас Английски език - ХI клас
Немски език - X клас Немски език - X клас
Немски език - XI клас Немски език - XI клас
Френски език - X клас Френски език - X клас
Френски език - XI клас Френски език - XI клас
Руски език - X клас Руски език - X клас
Математика - Х клас Математика - Х клас
Математика - ХI клас Математика - ХI клас
Математика - XII клас Математика - XII клас
История и цивилизация - X клас История и цивилизация - X клас
История и цивилизация - XI клас История и цивилизация - XI клас
География и икономика - X клас География и икономика - X клас
Етика и право - X клас Етика и право - X клас
Философия - XI клас Философия - XI клас
Свят и личност - XII клас Свят и личност - XII клас
Биология и здравно образование - Х клас Биология и здравно образование - Х клас
Биология и здравно образование - Х клас ЗИП Биология и здравно образование - Х клас ЗИП
Физика и астрономия - Х клас Физика и астрономия - Х клас
Химия и опазване на околната среда - Х клас Химия и опазване на околната среда - Х клас
АЕ с разширено изучаване - VIII клас АЕ с разширено изучаване - VIII клас
БЕЛ - VIII клас БЕЛ - VIII клас
Биология и ЗО - VIII клас Биология и ЗО - VIII клас
История и цивилизация - VIII клас История и цивилизация - VIII клас
Физика и астрономия - VIII клас Физика и астрономия - VIII клас
Химия и ООС - VIII клас Химия и ООС - VIII клас
Информационни технологии - Х Информационни технологии - Х
Философия -VIII клас Философия -VIII клас
Руски език - VIII клас Руски език - VIII клас
Английски език - IX клас, разширено Английски език - IX клас, разширено
БЕЛ - IX клас БЕЛ - IX клас
Биология и ЗО - IX клас Биология и ЗО - IX клас
География и икономика -  IX клас География и икономика - IX клас
Информационни технологии - IX клас Информационни технологии - IX клас
История и цивилизация - IX клас История и цивилизация - IX клас
Математика - IX клас Математика - IX клас
Немски разширено - IX клас Немски разширено - IX клас
Руски език - IX клас Руски език - IX клас
Физика и астрономия - IX клас Физика и астрономия - IX клас
Философия - IX клас Философия - IX клас
Химия и ООС - IX клас Химия и ООС - IX клас
Английски език - VIII клас ПКИН Английски език - VIII клас ПКИН
География и икономика VIII клас География и икономика VIII клас
Инф. технологии VIII клас Инф. технологии VIII клас
НЕМСКИ ЕЗИК - разширено VIII клас НЕМСКИ ЕЗИК - разширено VIII клас

Професионална подготовка

Здравословни и безопасни условия на труд - Х клас Здравословни и безопасни условия на труд - Х клас
Икономика - X и XII клас Икономика - X и XII клас
Английски език по професията - Х клас ОТСВ Английски език по професията - Х клас ОТСВ
Английски език по професията - Х клас ОХ ЕО Английски език по професията - Х клас ОХ ЕО
Английски език по професията - ХI клас Английски език по професията - ХI клас
Английски език по професията - ХII клас ОХ Английски език по професията - ХII клас ОХ
Английски език по професията - ХII клас ПОЗХР ПКИН Английски език по професията - ХII клас ПОЗХР ПКИН
Немски език по професията - X клас Немски език по професията - X клас
Немски език по професията - XI клас Немски език по професията - XI клас
Немски език по професията - XII клас I ЧЕ Немски език по професията - XII клас I ЧЕ
Немски език по професията - XII клас ИИ Немски език по професията - XII клас ИИ
Руски език по професията - XII клас Руски език по професията - XII клас
Френски език по професията - XI клас Френски език по професията - XI клас
Френски език по професията - XII клас Френски език по професията - XII клас
Маркетинг в туризма - XI клас Маркетинг в туризма - XI клас
ОФК - X клас ОФК - X клас
ОФК, ресторанта, хотела - X клас ОФК, ресторанта, хотела - X клас
OФР - XI клас OФР - XI клас
Автоматизация на производството - XI клас Автоматизация на производството - XI клас
Електротехника и електроника - XI клас Електротехника и електроника - XI клас
Машини и съоръжения - XI клас Машини и съоръжения - XI клас
Mашини и съоръжения - XII клас Mашини и съоръжения - XII клас
Машинознание - IX клас Машинознание - IX клас
Микробиология Микробиология
Национално културно-историческо наследство - Х клас Национално културно-историческо наследство - Х клас
Отчетност на фирмата - XII клас Отчетност на фирмата - XII клас
Сервиране -XI клас Сервиране -XI клас
Сервиране и барманство -XI клас Сервиране и барманство -XI клас
Сервиране и барманство - XII клас Сервиране и барманство - XII клас
Счетоводство и отчетност в туризма - XI клас Счетоводство и отчетност в туризма - XI клас
Приложна декорация - X клас Приложна декорация - X клас
Туристически ресурси на България - Х клас Туристически ресурси на България - Х клас
ТКП за кетъринг - XI клас ТКП за кетъринг - XI клас
TKП - XII клас TKП - XII клас
ТКП - XI клас ТКП - XI клас
ТКП - X клас ТКП - X клас
Технология на хотелиерското обслужване – ХI клас Технология на хотелиерското обслужване – ХI клас
Технология на хотелиерското обслужване – ХII клас Технология на хотелиерското обслужване – ХII клас
Сомелиерство – ХІІ клас Сомелиерство – ХІІ клас
Технология на специалността – ХII клас Технология на специалността – ХII клас
Технология на кулинарни изделия за кетъринг – Х клас Технология на кулинарни изделия за кетъринг – Х клас
Технология на кулинарни изделия за кетъринг – ХІІ клас Технология на кулинарни изделия за кетъринг – ХІІ клас
Охранителни мерки и безопасност - XI клас Охранителни мерки и безопасност - XI клас
Процеси и апарати - X клас Процеси и апарати - X клас
Хигиена на храненето и ХЗ - X клас Хигиена на храненето и ХЗ - X клас
Хигиена на храненето и хран. закон. - XI клас Хигиена на храненето и хран. закон. - XI клас
Технология и организация на екскурзоводското обслужване - XII клас Технология и организация на екскурзоводското обслужване - XII клас
Организация и обслужване на кет. събитие-ХІІ клас Организация и обслужване на кет. събитие-ХІІ клас
Отчитане на кетъринговата дейност-ХІІ клас Отчитане на кетъринговата дейност-ХІІ клас
Охранителни мерки и безопасност-ХІІ Охранителни мерки и безопасност-ХІІ
Транспорт, туроператорска и турагентска дейност -ХІ Транспорт, туроператорска и турагентска дейност -ХІ
Транспорт, туроператорска и турагентска дейност -ХІІ Транспорт, туроператорска и турагентска дейност -ХІІ
Технология и органезация на ЕО - ХI Технология и органезация на ЕО - ХI
Мениджмънт в туризма -ХII КЛАС22112017 Мениджмънт в туризма -ХII КЛАС22112017
Организация на спортно-развлекателна дейност-ХII клас Организация на спортно-развлекателна дейност-ХII клас
Предприемачество -ХI КЛАС Предприемачество -ХI КЛАС
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ -Х КЛАС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ -Х КЛАС
История на материалната и духовната култура-ХII клас ОТСВ История на материалната и духовната култура-ХII клас ОТСВ
История на материалната и духовната култура-ХIIклас ОХ История на материалната и духовната култура-ХIIклас ОХ
Професионална етика и туристическо поведение - ХIклас Професионална етика и туристическо поведение - ХIклас
Туристически ресурси на България - Хклас Туристически ресурси на България - Хклас
Вътрешни и международни маршрути Вътрешни и международни маршрути
Гостоприемство в туризма - VIII клас Гостоприемство в туризма - VIII клас
Кулинарни техники - VIII клас Кулинарни техники - VIII клас
 Основи на технол. на хран. продукти - VIII клас Основи на технол. на хран. продукти - VIII клас
 Технология на сладкарството - VIII клас Технология на сладкарството - VIII клас
Технология на хранителните продукти - VIII клас Технология на хранителните продукти - VIII клас
Безопасност и долекарска помощ - IX клас Безопасност и долекарска помощ - IX клас
Безопасност и долекарска помощ - IX клас Безопасност и долекарска помощ - IX клас
Гостоприемство в туристическата индустрия - IX клас Гостоприемство в туристическата индустрия - IX клас
ЗБУТ - IX клас ЗБУТ - IX клас
Кулинарни техники и технологии в кетъринга - IX клас Кулинарни техники и технологии в кетъринга - IX клас
Микробиология и хигиена на храненето - IX клас Микробиология и хигиена на храненето - IX клас
 Организация и функциониране на хотела - IX клас Организация и функциониране на хотела - IX клас
 Отчетност и работа с документи - IX клас Отчетност и работа с документи - IX клас
Уч. практика- Кулинарни техники - IX клас Уч. практика- Кулинарни техники - IX клас