ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Самостоятелна форма

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 година

 

 

Ученици в самостоятелна форма на обучение за 2017/2018 учебна година

 

Клас

Специалност

Ученик

Класен ръководител

 1

Производство на сладкарски изделия

Мария Асенова Ангелова

Кр. Цончева

 2

Х

Производство на сладкарски изделия

Светлин Светланов Иванов

Т. Митрева

3

Х

Кетъринг

Йорданка Чавдарова  Кънева

Т. Начева

4

 Х

 Производство на сладкарси изделия и напитки

 Екатерина Сашева Ангелова

 В. Диневска

5

 XI

Производство на сладкарски изделия

Йорданка Николова Благоева

 Н. Мръцкова

6

 XI

Организация на туризма и свободното време

 Ива Николова Ковачева  Н. Стоянова
7 XI

 

 Производство на кулинарни изделия и напитки Ивелин Емилов Иванов А. Костова
8

ХІI

Кетъринг

Симона Иванова Пранджева

М. Боев

9

ХІI

Кетъринг

Ива Атанасова Кискинова

М. Пармаксизян

10

ХІI

Екскурзоводско обслужване

Мария Христова Делчева

Г. Гочева