ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Самостоятелна форма

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 година 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ НА ПЛАМЕН КОЛЕВ ПЕТКОВ

Ученици в самостоятелна форма на обучение за 2018/2019 учебна година

 

Клас

Специалност

Ученик

1

IX

Кетъринг

УУП

2

Х

Кетъринг

УУП

3

 Х

 Производство на сладкарси изделия и напитки

 УУП

4

 XI

Организация на туризма и свободното време

 УУП
5 XI

 

 Кетъринг УУП
6

ХІ

Производство на сладкарски изделия

УУП

7

ХІІ

Производство на сладкарси изделия и напитки

УУП

8

XII

Кетъринг

УУП