ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Самостоятелна форма

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 година 

 

Ученици в самостоятелна форма на обучение за 2018/2019 учебна година

 

Клас

Специалност

Ученик

Класен ръководител

1

Х

Кетъринг

Нели Атанасова Тодорова

Цв. Джонова

2

 Х

 Производство на сладкарси изделия и напитки

 Екатерина Сашева Ангелова

 В. Диневска

3

 XI

Организация на туризма и свободното време

 Пламен Видолов Ковачев  Н. Генурова
4 XI

 

 Кетъринг Ивелин Емилов Иванов Ал. Костова
5

ХІ

Производство на сладкарски изделия

Валентина Бойчева Стойчева

 В. Диневска
6

ХІІ

Производство на сладкарси изделия и напитки

Запрян Михайлов Кръстев

Ал. Костова