ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Прием

      

Балообразуване: 

Сбор:

  • удвоения брой точки от НВО по математика;
  • удвоения брой точки от НВО по български език и литература;
  • оценките от свидетелството за основно образование по български език и литература и по география и икономика, превърнати по скала в точки, в съоъветствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Специалности:

Организация на хотелиерството - с интензивно изучаване на английски език - срок на обучение 5 години

Организация на туризма и свободното време - с интензивно изучаване на английски език - срок на обучение 5 години

Кетъринг - с интензивно изучаване на немски език - срок на обучение 5 години

Производство на кулинарни изделия и напитки - срок на обучение 5 години
 
Производство на сладкарски изделия - срок на обучение 5 години
 
Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развличения - срок на обучение 3 години
 

Записване на приетите ученици:

I етап: 04.07  - 06.07.2018 г. вкл.
II етап: 13.07 - 17.07.2018 г. вкл.
III етап: 27.07 - 30.07.2018 г. вкл.

Работно време:

Всеки работен ден от 8.30 часа до 18.00 часа

Утвърден план прием за 2018/2019 година

X