ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Дневна форма

 
Клас Специалност I   език II   език Пом.класен   ръководител Класен ръководител
Организация на   хотелиерството А   М. Анкова П. Вълчкова
Кетъринг Н   М. Демерджиева И. Добрев
Кетъринг Н   Н. Анчева Кр. Коилов
Организация   на туризма и свободното време А   П. Милев Цв. Николова
9 а Организация на   хотелиерството А  Р   Д. Жекова
9 б Кетъринг Н   В. Глушкова Д. Тончева
9 в Кетъринг Н     В. Котулова
9 г Организация   на туризма и свободното време А   Хр. Керанов В. Беримска
9 д ПКИН А   Р. Максимова Хр. Тотева
9 е ПСИ  Р  А А. Маргаритова Кр. Цончева
10 а Организация на   хотелиерството A Р   Св. Краевска
10 б Кетъринг H А П. Дженев Т. Начева
10 в Кетъринг H А   Н. Генурова
10 г Организация   на туризма и свободното време A Р В. Попова С. Велчева
10 д Екскурзаводско   обслужване A Р И.   Ананиев П. Мазева
10 е ПКИН А Р Р. Петрова В. Диневска
10 ж ПСИ Р А Зл. Данаилова Д. Иванова
11 а Организация на   хотелиерството А   Над. Тодорова Д.   Димитрова
11 б Кетъринг Н   - М.   Боев
11 в Кетъринг Н   - Д.   Биволарска
11 г Организация   на туризма и свободното време А   Цв. Златански Н.   Стоянова
11 д Екскурзаводско   обслужване А   Д. Хаджипетров Е.   Пиронова
11 е ПКИН А   С. Хаджигенов А. Костова
11 ж ПСИ Р   Б.   Проданов Н. Мръцкова
12 а Организация на   хотелиерството     Ц.   Илиева Eл.   Георгиева
12 б Кетъринг     Я. Кирякова Ели   Гинева
12 в Кетъринг     Г. Банкова М.   Пармаксизян
12 г Организация   на туризма и свободното време     Й.   Златанов Ник. Тодорова
12 д Екскурзаводско   обслужване     Б. Петкова Д. Гочева
12 е ПКИН     И. Павлова М. Баева
12 ж ПСИ     Ст. Урумова Т.   Митрева