ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Дневна форма

Клас

Специалност

Класен ръководител

Помощник-класен ръководител

Организация на хотелиерството

А. Маргаритова

Анна Симеонова

Кетъринг

В. Глушкова

Цв. Борисова

Кетъринг      

Е. Шаламанова

Г. Банкова

Организация на туризма и свободното време

Й. Златанов

Д. Сараванска

Производство на кулинарни изделия и напитки

М. Баева

П. Милев

Производство на сладкарски изделия

Т. Митрева

 

9 а

Организация на хотелиерството

П. Вълчкова

 

9 б

Кетъринг

И. Добрев

М. Демерджиева

9 в

Кетъринг      

Кр. Коилов

Н. Анчева

9 г

Организация на туризма и свободното време

В. Грозданов

М. Пармаксизян

10а

Организация на хотелиерството

Д. Жекова

-

10б

Кетъринг

Цв. Джонова

Ел. Георгиева

10в

Кетъринг      

В. Котулова

 

10г

Организация на туризма и свободното време

Н. Тодорова

Яна Кирякова

10 д

Производство на кулинарни изделия и напитки

Зл. Данаилова

Р. Максимова

10е

Производство на сладкарски изделия

Кр. Цончева

 

11а

Организация на хотелиерството

Св. Краевска

Хр. Керанов

11б

Кетъринг

Т. Начева

Д. Тасев

11в

Кетъринг      

Н. Генурова

Н. Йорданова-Рамадан

11г

Организация на туризма и свободното време

С. Велчева

 

11д

Екскурзоводско обслужване

П. Мазева

И. Ананиев

11е

Производство на кулинарни изделия и напитки

В. Диневска

Р. Петрова

11ж

Производство на сладкарски изделия

Д. Иванова

 

12а

Организация на хотелиерството

Д. Димитрова

М. Анкова

12б

Кетъринг

М. Боев

Ст. Урумова

12в

Кетъринг      

Д. Биволарска

Л. Мунева

12г

Организация на туризма и свободното време

Н. Стоянова

Цв. Златански

12д

Екскурзоводско обслужване

Е. Пиронова

В. Попова

12е

Производство на кулинарни изделия и напитки

А. Костова

С. Хаджигенов

12 ж

Производство на сладкарски изделия

Н. Мръцкова

Б. Проданов