ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!
 Проект „Ефективно  професионално развитие по чужд език”
ПГТ участва във форума „Дни на професиите“
Девети май – ден на ученическото самоуправление