ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!
АЗ  ПРОМЕНЯМ  МОЕТО  УЧИЛИЩЕ
ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО OПРР