ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Свободни места

  Свободни места за ученици в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ за 2018/2019 уч. година

1. 8 в клас Професия: Ресторантьор, специалност: Кетъринг, с разширено изучаване на немски език 1 свободно място 

2. 9 б клас Професия: Ресторантьор, специалност: Кетъринг, с разширено изучаване на немски език 1 свободно място 

3. 9 в Професия: Ресторантьор, специалност: Кетъринг, с интензивно изучаване на немски език, прием след VІІ клас 1 свободно място 

4. 10 б Професия: Ресторантьор, специалност: Кетъринг, с разширено изучаване на немски език 1 свободно място

5. 10 в Професия: Ресторантьор, специалност: Кетъринг, с разширено изучаване на немски език 2 свободни места

6. 10 д Професия: Готвач, специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, прием след VIII клас 2 свободни места.

7. 10 е  Професия: Хлебар-сладкар, специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, прием след VІІІ клас 2 свободни места 

8. 11 г  Професия: Организатор на туристическата агентска дейност, специалност: Организация на туризма и свободното време, със засилено изучаване на английски език и прием след VІІ клас 1 свободно място 

9. 11 ж Професия: Готвач, специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, прием след VIII клас 3 свободни места.