ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Свободни места

  Свободни места за ученици в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ 

1. 9 в Професия: Ресторантьор, специалност: Кетъринг, с интензивно изучаване на немски език, прием след VІІ клас 2 свободни места 

2. 10 г Професия: Организатор на туристическа агентска дейност; специалност: Организация на туризма и свободното време със засилено изучаване на английски език и прием след VІІ клас 1 свободно място 

3. 10 ж Професия: Хлебар-сладкар, специалност: Производство на сладкарски изделия, прием след VІІІ клас 2 свободни места 

4. 9 д Професия: Готвач, специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, прием след VIII клас 2 свободни места.

5. 9 e Професия: Хлебар-сладкар, специалност: Производство на сладкарски изделия, прием след VIII клас 2 свободни места.