ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

След 7 клас

      

Балообразуване: 

Сбор:

  • удвоения брой точки от НВО по математика;
  • удвоения брой точки от НВО по български език и литература;
  • оценката по география и икономика и биология и здравно образование от удостоверението за завършен 7-ми клас, превърнати по скала в точки в съотвествие с ДОС.

Специалности:

Организация на хотелиерството - с интензивно изучаване на английски език

Организация на туризма и свободното време - с интензивно изучаване на английски език

Кетъринг - с интензивно изучаване на немски език

Записване на приетите ученици:

I етап: 28.06  - 30.06.2017 г. вкл.
II етап: 05.07 - 07.07.2017 г. вкл.
III етап: 18.07 - 19.07.2017 г. вкл.

Работно време:

Всеки работен ден от 8.00 часа до 16.30 часа

Утвърден план прием за 2017/2018 година