Не просто да участваш в семинар, но и да предадеш наученото по-нататък!

 

Казвам се Ели Гинева и миналата година (2015) имах щастието да стана част от семинар за учители по немски език към Гьоте институт, Швебиш Хал. Бяхме група от

тринадесет учители, идващи от четири континента и трябваше да се запознаем с новостите в преподаването на немски език, да ги усвоим, да ги разпространим сред колеги си. Трябваше да обменим опит и да използваме немския език в актуална среда.      

От една страна бяхме ученици, които бяха обучавани по новия начин, а от друга, си бяхме учителите, които преценят предимствата и недостатъците на различните методи за преподаване.          
          Книжни материали, идеи, техники на преподаване, с които работехме в часовете, се качваха и в специално изградена онлайн платформа, наречена Moodle.  От там и сега можем да ги използваме в часовете си. Там обсъждаме нови идеи, резултати от използвани техники.
          Добри резултати бяха постигнати, защото:
- всеки час започваше с конкретна задача игра, свързана с темата от предния ден
- всеки учебен час стояхме на различно място, така се променяше състава на групата, в която работехме

- имахме работа по проект на тема „Празници”
- трябваше да правим доклад за избран от нас отдел на историческия музей в града

- часът завършваше със специално свързана с темата от деня домашна работа

- винаги имаше елемент на изненада в час

- за научаване на новия материал бяха използвани: музика, танц, филм, среща с режисьор.
           По този начин трябваше да се научим и ние да преподаваме, да работим и с нашите ученици.

Естествено продължение на обучението в Германия беше и участието в семинар в Лисабон, Португалия. Там ние, екип от учители по чужд език в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров”, начело с нашия директор г-жа Маджирова, работихме с колегите от Исландия, Уелс, Белгия по проект „Ефективно професионално развитие по чужд език”. Обсъждахме и се опитвахме да намерим решение на трудностите по пътя към едно по-добро, по-модерно и по-успешно образование. Тук, в нашето училище, ние ще останем верни на девиза си „Не спирай да учиш!”.

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ЗА КОНТАКТИ:

АДРЕС: ГР. ПЛОВДИВ

УЛ. "БОГОМИЛ" 73

ТЕЛ: 032/262 563

Е-MAIL: tht_plovdiv@abv.bg