ПГТ "Асен Златаров" - Пловдив Добре дошли в нашия сайт!

Последни новини

АЗ  ПРОМЕНЯМ  МОЕТО  УЧИЛИЩЕ
ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО OПРР